Naše další aktivity, služby 

Vzdělávání a odborná školení

Zajišťujeme nebo sami organizujeme vzdělávací akce pro odbornou i laickou veřejnost.

IT podpora

Zavádíme moderní IT nástroje do managementu, administrativy i výuky. Nabídku služeb aktuálně tvoříme.