Další poskytované služby

Naší interní i externí spolupracovníci mají mnohaleté zkušenosti nejen z oblasti školství, ale také z business sektoru. Nabízíme konzultační, mentorské a lektorské služby, díky kterým pomáháme financovat rozvoj našeho spolku.

IT podpora

Chcete zavést moderní IT nástroje do každodenního chodu školy, firmy? Umíme Vám pomoci s implementací nástrojů Office 365 nebo G-Suite.

Vzdělávání a odborná školení

Zajišťujeme nebo sami organizujeme vzdělávací akce pro odbornou i laickou veřejnost. Organizujeme také mimoškolní aktivity pro děti a žáky.

Poradenství

Rádi Vám poradíme, jaké moderní pomůcky a aplikace využít ve výuce.
Rádi Vám pomůžeme s jejich pořízením a se zaškolením personálu.