Naše další aktivity, služby 

Zájmové kroužky 

Ty nyní organizujeme hlavně pro naše žáky. Rádi naší nabídku rozšíříme pro další děti a žáky na Třinecku.

Vzdělávání a odborná školení

Zajišťujeme nebo sami organizujeme vzdělávací akce pro odbornou i laickou veřejnost.

IT podpora

Zavádíme moderní IT nástroje do managementu, administrativy i výuky. Nabídku služeb aktuálně tvoříme.