Otevřená třída - třetí rok provozu

(ve školním roce 2019/2020)

Principy Otevřené třídy

  • Individuální přístup k dítěti
  • Malý počet dětí a věková diverzita
  • Slovní hodnocení
  • Projektová výuka bez zvonění
  • Respekt k dítěti a jeho potřebám
  • Častý pobyt venku
  • Bez povinných domácích úkolů
  • Laskavé, emočně bezpečné prostředí
  • Principy Montessori pedagogiky

V čem je tato třída jiná:

V podstatě jde o hravý prostor, kde děti mohou zkoumat vše, co je zajímá. Velká část výuky probíhá přímo v terénu (příroda, exkurze, výstavy, knihovna...) formou zážitkové pedagogiky. Vzhledem k malému počtu věkově namíchaných dětí, má pedagog, průvodce možnost děti inspirovat k vlastní iniciativě, kreativitě a podporovat je k začlenění se do společnosti svým vlastním způsobe. Každý člověk je originální součástí celku. 

Trocha historie

Projekt "Otevřené třídy" v rámci ZŠ Kaštanová v Třinci, vznikl z iniciativy několika nadšených rodičů ve spolupráci s ředitelkou školy. Provoz se zahájil školním rokem 2017-2018 otevřením malotřídky pro děti ve věku 6-9let (1.-4. třída). Třída spadá pod základní školu jejímž zřizovatelem je město Třinec a která vyučuje dle školního vzdělávacího programu. Rozdíl je v přístupu k výuce, která je obohacena o moderní způsoby vzdělávání a v přístupu k dětem, který je založen na principech "Otevřené třídy". 

Otevřená třída umožňuje dětem vzdělávat se zábavnou formou, bez důrazu na hodnocení a soutěživost. Zásadní je respektování individuality jedince, jeho nadání a možnosti. Prožitkovou pedagogikou dítě v praxi okouší to, co se má naučit a pochopit.

Chceme dětem poskytnout emočně bezpečný prostor pro jejich přirozený rozvoj v motivujícím a svobodném prostředí. Vycházíme z vnitřní potřeby dětí učit se, zkoumat a objevovat nové věci

Chceme vychovat nezávislé, svobodné, zodpovědné a samostatné osobnosti, které si umí vzájemně naslouchat, řešit problémy, chtějí chránit naši planetu. Děti, které rozumí okolnímu světu i vesmíru v jeho celistvosti, jsou upřímné, tolerantní, laskavé, ale zároveň se nebojí říct svůj názor.

"Lidé jsou učenlivé bytosti; učíme se rádi; potřebujeme se učit; jsme v tom dobří; nepotřebujeme, aby nám někdo ukazoval, jak to dělat, nebo nás k tomu nutil. Co tyto procesy zabíjí, jsou lidé, kteří do toho zasahují, kteří to chtějí regulovat a kontrolovat." Unshooling