Radovánky / den dětí 2023

23.06.2023

VIDEO VZPOMÍNKA

SHRNUTÍ AKCE

Letos to bylo podruhé, co jsme pořádali akci pro všechny žáky a jejich blízké. Zároveň to bylo poprvé, kdy jsme akci organizovali společně pro Otevřené třídy i Mateří Doušky

Hlavním bodem programu bylo vystoupení dětí a žáků. Děti si připravily taneček. Žáci si připravili divadelní vystoupení Alenka v říši divů. Žáci na se na vystoupení připravovali celé pololetí v rámci tzv. speciálních kreativních bloků. Někteří se připravovali na herecké role, jiní na ty doprovodné např. taneční, další vyráběli kulisy nebo tvořili animace apod. Byla to prostě společná práce všech žáků a jejich průvodců.

Na skvělé vystoupení žáků navázal taneční workshop školního kroužku Tanči s radostí, po kterém si žáci pustili vlastní play list pro odpolední dovádění. Zábavu podpořily dva skákací hrady, střelba na terč z dětského luku, jízdy na koníkovi, ceny v kole štěstí, umělkyně malující dětem obličeje nebo těla pomocí airbrush. 

Věříme, že se akce líbila a poděkování patří:

  • společnosti derysoft.eu za finanční dar, díky kterému vzniklo vzpomínkové video z akce;
  • Heleně Chalupové, za profesionální fotky nejen z této akce;
  • všem, kteří v rámci vstupenky přispěli něco navíc;
  • všem, kteří si zakoupili dobrovolné vstupné;
  • všem rodičům, kteří se zapojili do přípravy akce, její realizace i do úklidu po akci;
  • všem, kteří darovali ceny pro děti do kola štěstí;
  • všem, kteří napekli dobroty ke kávě;
  • a všem dalším, kteří pomohli k tomu, aby se letošní ročník zapsal do naších vzpomínek.

FOTOGALERIE