Co děláme?

Jeden z naších zakladatelů (Ing. et. Ing. Jiří Polok) pomohl ke vzniku akčního plánu vzdělávání pro náš region na období 2018 až 2023. Hlavním cílem místního akčního plánování bylo a je zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách v regionu a to formou spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. Členové našeho týmu se snaží cíle, priority a projekty, které byly definovány více než 50 odborníky z oblasti vzdělávání naplňovat, hlavně na ZŠ Kaštanové Třinec ve třídách zastřešených naším spolkem, ale také na Třinecku a Jablunkovsku.

Na ZŠ Kaštanové za téměř splněný, již považujeme cíl "posilovat personální kapacity", výrazně jsme se posunuli v cílech "zajistit kvalitní materiální technické zázemí", "podporovat alternativní metody výuky" a "rozvíjet praktické dovednosti". Sami organizujeme nebo se účastníme vzdělávacích akcí pro učitele k naplnění cíle "zlepšit koncepční vzdělávání pedagogů" a "sdílení dobré praxe".

Jak nás podpořit?

Nejlepším způsobem, jak podpořit naši práci, je stát se pravidelným dárcem nebo dárkyní, jak to dělají rodiče naších žáků. Nastavením trvalého příkazu v náš prospěch nám umožníte dlouhodobě plánovat naše aktivity. Peníze jsou primárně používány na personál, který pracuje s dětmi, na výukové pomůcky, na spotřební materiál do výuky (nad rámec toho, co je možné hradit z rozpočtu školy a dotací). Ale i 20,- Kč může zaplatit toner do tiskárny, když je pošle 100 lidí... 

Číslo našeho účtu je 2701683245/2010 


Finanční příspěvek v libovolné výši převodem i hotově.

Na personální zabezpečení provozu a rozvoje spolku, organizaci zájmových a mimoškolních aktivit žáků, vzdělávacích aktivit pro pedagogy, osvětových akcí pro rodiče apod.

Darování vybavení, materiálu v libovolném množství.

Hodí se vše :) Starší plochá televize, notebook, tablet nebo dotykový telefon, až po žárovku do projektoru nebo papíry a laminovací fólie...

Vaše zapojení, Váš čas.

Např. každý pátek organizujeme prožitkový den. Budeme rádi jak za tip na výlet, akci, či aktivitu, tak za pomoc s organizačním zajištěním. Mnoho výborných výukových pomůcek se dá snadno a levně vyrobit. 

Sleva na dani za poskytnutý dar

Pro poskytnutí daru není nutné mít uzavřenou písemnou smlouvu, ale díky smlouvě je možné si uplatni slevu na dani. 

  1. Je-li dárcem fyzická osoba lze dle § 15 odst. 1 zákona 586/1992 Sb. hodnotu daru odečíst od základu daně, pokud úhrnná hodnota daru ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně, anebo činí alespoň 1.000,- Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.
  2. Je-li dárcem právnická osoba lze dle § 20. odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb. hodnotu daru odečíst od základu daně, pokud hodnota daru činí alespoň 2.000,- Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.