Co děláme?

Jeden z naších zakladatelů (Ing. et. Ing. Jiří Polok) pomohl ke vzniku tzv. místnímu akčnímu plánu, tedy vzdělávací strategie pro náš region na období 2018 až 2023. Členové našeho týmu se snaží cíle, priority a projekty definované více než 50 odborníky z oblasti vzdělávání naplňovat, hlavně na ZŠ Kaštanové Třinec a v dětských skupinách Mateří Doušky.

Za téměř splněný považujeme cíl "posilovat personální kapacity", výrazně jsme se posunuli v cílech "zajistit kvalitní materiální technické zázemí", "podporovat alternativní metody výuky" a "rozvíjet praktické dovednosti". Sami organizujeme nebo se účastníme vzdělávacích akcí pro učitele k naplnění cíle "zlepšit koncepční vzdělávání pedagogů" a "sdílení dobré praxe".

Jak nás podpořit?

Nejlepším způsobem, jak podpořit naši práci, je stát se pravidelným dárcem nebo dárkyní, jak to dělají rodiče naších žáků. Nastavením trvalého příkazu v náš prospěch nám umožníte dlouhodobě plánovat naše aktivity. Peníze jsou primárně používány na personál, který pracuje s dětmi, na výukové pomůcky, na spotřební materiál do výuky (nad rámec toho, co je možné hradit z rozpočtu školy a dotací).

Číslo našeho účtu je 2701683245/2010 

Sleva na dani za poskytnutý dar

Pro poskytnutí daru není nutné mít uzavřenou písemnou smlouvu, ale díky smlouvě je možné si uplatni slevu na dani. 

  1. Je-li dárcem fyzická osoba lze dle § 15 odst. 1 zákona 586/1992 Sb. hodnotu daru odečíst od základu daně, pokud úhrnná hodnota daru ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně, anebo činí alespoň 1.000,- Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.
  2. Je-li dárcem právnická osoba lze dle § 20. odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb. hodnotu daru odečíst od základu daně, pokud hodnota daru činí alespoň 2.000,- Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.