Co děláme

Jeden z naších zakladatelů pomohl ke vzniku akčního plánu vzdělávání pro náš region na období 2018 až 2023. Hlavním cílem místního akčního plánování bylo a je zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách v regionu a to formou spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. Členové našeho týmu se snaží cíle, priority a projekty, které byly definovány více než 50 odborníky z oblasti vzdělávání naplňovat, hlavně v Otevřené třídě, ale také na Třinecku.

Jak nás podpořit?

Nejlepším způsobem, jak podpořit naši práci, je stát se pravidelným dárcem nebo dárkyní, jak to dělají rodiče naších žáků. Nastavením trvalého příkazu v náš prospěch nám umožníte dlouhodobě plánovat naše aktivity. Peníze jsou primárně používány na personál, který pracuje s dětmi, na výukové pomůcky, na spotřební materiál do výuky (nad rámec toho, co je možné hradit z rozpočtu školy a dotací). Ale i 20,- Kč může zaplatit toner do tiskárny, když je pošle 100 lidí... 

Číslo našeho účtu je 2701683245/2010 


Finanční příspěvek v libovolné výši převodem i hotově.

Na personální zabezpečení provozu a rozvoje spolku, organizaci zájmových a mimoškolních aktivit žáků, vzdělávacích aktivit pro pedagogy, osvětových akcí pro rodiče apod.

Darování vybavení, materiálu v libovolném množství.

Hodí se vše :) Starší plochá televize, notebook, tablet nebo dotykový telefon, až po žárovku do projektoru nebo papíry a laminovací fólie...

Vaše zapojení, Váš čas.

Např. každý čtvrtek organizujeme prožitkový den. Budeme rádi jak za tip na výlet, akci, či aktivitu, tak za pomoc s organizačním zajištěním. Mnoho výborných výukových pomůcek se dá snadno a levně vyrobit. 

Sleva na dani za poskytnutý dar

Pro poskytnutí daru není nutné mít uzavřenou písemnou smlouvu, ale díky smlouvě je možné si uplatni slevu na dani. 

  1. Je-li dárcem fyzická osoba lze dle § 15 odst. 1 zákona 586/1992 Sb. hodnotu daru odečíst od základu daně, pokud úhrnná hodnota daru ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně, anebo činí alespoň 1.000,- Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.
  2. Je-li dárcem právnická osoba lze dle § 20. odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb. hodnotu daru odečíst od základu daně, pokud hodnota daru činí alespoň 2.000,- Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.