Přihlášky na školní rok 2023/24

Uvažujete o přihlášení svého dítěte do 1. třídy nebo o přestupu z jiné školy?

V posledních dvou letech evidujeme zvýšený zájem o zápis do první třídy. Prosíme Vás proto o vyplnění rezervačního formuláře, díky kterému se můžeme včas připravit na očekáváný počet prvňáčků a zasílat Vám průběžné informace k přípravě školního roku 2023/24. Formulář můžete vyplnit také v případě, že se o  výuce v Otevřené třídě chcete dozvědět více informací nebo si domluvit individuální konzultaci a potvrdit si, že je pro Vás Otevřená třída to pravé.

Stále je možné individuálně konzultovat žádost o přestup do vyšších ročníku. 

Aktuálně (v lednu 2023) jsme schopni přijmout dvě děti do kteréhokoliv ročníku.


Financování

  • Vstupní příspěvek sloužící na organizační zajištění nového školního roku a  je doporučen ve výši 2 000,- Kč se splatností v březnu 2023 (č. účtu 2701683245/2010 a zpráva pro příjemce Vaše příjmení).
  • Provozní příspěvek slouží prioritně na personální zabezpečení provozu a rozvoje projektu, organizaci zájmových a mimoškolních aktivit žáků, vzdělávání pro pedagogy, výukové pomůcky a materiál do výuky. Pro školní rok 2022/23 je doporučen ve výši 1 500,- Kč / měsíc.