Příspěvek Magdy, jedné ze zakladatelek dětských skupin Mateří Doušky

S příchodem na svět mé prvorozené dcery Elišky se mi v mnoha ohledech změnil pohled na svět. S tím jak rostla, vznikla i potřeba ponechat ji v bezpečném, podnětném a respektujícím prostředí co možná nejdéle. Společně s Dášou, za využití minulých pracovních zkušeností a podpory našich rodin, tak vznikly dětské skupiny Mateří Doušky. Čas nezastavíme, na dětech to jde vidět nejlépe, a tak je tu etapa v podobě otevřené třídy, která bude další zastávkou na jejich cestě životem. Uděláme vše proto, aby i tahle fáze v dětech zanechala radost z objevování, ukotvila v nich víru ve vlastní schopnosti a přinesla spoustu nového, z čeho budou dál čerpat a na co budou rádi vzpomínat!

"Učme děti vnímat chybu pozitivně, jako zárodek dalšího vývoje a sebezdokonalování a sebezdokonalování" Waldorf