Třídy na ZŠ Kaštanové v Třinci, kde je prioritou:

Vést k samostatnosti a zodpovědnosti,

objevovat mimo lavice a hledat své talenty,

poslouchat svou vnitřní touhu po poznání,

motivovat bez přikazování,

spolupracovat, pomáhat si a doplňovat se,

poznávat a zvládat své emoce.

Další poskytované služby

Naší interní i externí spolupracovníci mají mnohaleté zkušenosti nejen z oblasti školství, ale také z business sektoru. Nabízíme konzultační, mentorské a lektorské služby, díky kterým pomáháme financovat rozvoj našeho spolku.

IT podpora

Je pro Vás obtížné zavést moderní IT nástroje do každodenního chodu školy? Nejen ze školství víme, jak moc může každodenní práci usnadnit to, že naplno využíváte funkce Office 365, G-Suite, apod.

Odborná školení

Zajišťujeme nebo sami organizujeme vzdělávací akce pro odbornou i laickou veřejnost (naposledy např. práce s nadanými dětmi, nenásilná komunikace, Montessori pedagogika), ale také osvětové akce (např. beseda o alternativním vzdělávání v Moravskoslezské kraji). 

 

Poradenství

Nabízíme analýzu současného stavu, pomoc se stanovení cílů, navržením opatření a konkrétních aktivit vedoucích k vytváření funkční strategie rozvoje školy, optimalizaci procesů, zavedení projektového řízení, zrychlení opakující se administrativy, zjednodušení inventarizace majetku apod. 


Líbí se Vám co děláme? Kontaktujte nás, podpořte nás, nebo se zapojte.

Rychlý kontakt

Dáša Misiarzová

tel.: 777 741 170

Jiří Polok

tel.: 736 626 511

info@otevrenatrida.cz

Předškolní výchova 

Již pátým rokem provozujeme dvě dětské skupinky a druhým rokem jedny mikrojesle v Třinci.