Třída v Třinci kde není prioritou:

Známkovat,
ale vést k samostatnosti 

a zodpovědnosti.

Sedět v lavicích,
ale objevovat.

Poslouchat zvonek,
ale svou vnitřní touhu
po poznání.

Přikazovat,
ale motivovat.

Srovnávat se,
ale spolupracovat.

Potlačovat emoce, 
ale poznat je a zvládat.

Rychlý kontakt

Dáša Misiarzová

tel.: 777 741 170
e-mail: dasa.misiarzova@seznam.cz

Magda Vrátná

tel.: 605 111 855
e-mail: vratna.magdalena@gmail.com

Den otevřených dveří 5. a 26. března 2019 od 14:00 do 18:00 hod.