Otevřená třída by nemohla existovat bez pravidelných finančních darů od rodičů žáků, kteří nám pravidelně přispívají. 

Díky těmto finančním prostředkům a dotacím z Evropských fondů se nám daří naplňovat cíle regionální vzdělávací strategie. Za téměř splněný, již považujeme cíl "posilovat personální kapacity", výrazně jsme se posunuli v cílech "zajistit kvalitní materiální technické zázemí", "podporovat alternativní metody výuky" a "sdílení dobré praxe". Prioritním cílem na školní rok 2022/23 je "rozvíjet praktické dovednosti". Ostatní cíle se nám prozatím daří naplňovat pouze okrajově.

Kdo nás dále podpořil?

Na konci kalendářního roku 2022 byl ve škole uspořádán již tradiční vánoční jarmark. Děti si pro rodiče, mj., připravily vystoupení. Díky finančnímu daru od společnosti derysoft.eu jsme mohli literární učebnu vybavit oponou a vytvořit tak ve škole "divadelní sál". Děkujeme!  


2. června 2022 jsme poprvé organizovali akci pro všechny žáky a jejich blízké tzv. "RADOVÁNKY". Teď se radujeme z toho, že se první ročník povedl a ze srdce děkujeme všem, kteří akci podpořili!

Poděkování patří:

  • majitelům areálu ustarevapenky.cz,
  • Romanu Banasovi, který nám nejen zapůjčil stan a stoly, ale zároveň vše přivezl a pomohl sestavit,
  • všem, kteří si zakoupili vstupenku v částce vyšší než stanovené,
  • všem, kteří si vstupenku zakoupit nemuseli, ale i přesto zaplatili dobrovolné vstupné,
  • všem, kteří přispěli finančním darem: derysoft.eu, cistime-peri.cz, hrejiveruce.webnode.cz, strechyja.webnode.cz, manželům Matlákovým a panu Nieslanikovi, který nás podporuje pravidelně,
  • ale hlavně všem, kteří se na přípravě této akce podíleli...


Na přelomu roku 2021/22 jsme od Advokátní kanceláře HAJDUK & PARTNERS s.r.o. obdrželi štědrý finanční dar, díky kterému jsme mohli nechat zpracovat VIZUALIZACI a tech. dokumentaci nové odborné učebny (badatelny) a poradenského centra. Zbytek daru jsme na začátku školního roku 2022/23 použili k rekonstrukci nevyužívané místnosti, kde vzniklo zázemí pro školní kapelu a další volnočasové aktivity. Děkujeme!

Je to čtyři roky, co jsme postupně začali přebírat projekt Otevřené třídy a vytvářet její současnou podobu. Všichni členové týmu, dělají mnohé nad rámec svého pracovního úvazku pro to, aby se Otevřená třída stala místem, jakým dnes je!

Ze srdce děkujeme všem, kteří nás podporují!

Chcete nás také podpořit?