Kdo nás podpořil a pravidelně podporuje?


2.6.2022 jsme poprvé organizovali akci pro všechny žáky a jejich blízké tzv. "RADOVÁNKY". Teď se radujeme z toho, že se první ročník povedl a ze srdce děkujeme všem, kteří akci podpořili!

Poděkování patří:

  • majitelům areálu ustarevapenky.cz,
  • Romanu Banasovi, který nám nejen zapůjčil stan a stoly, ale zároveň vše přivezl a pomohl sestavit,
  • všem, kteří si zakoupili vstupenku v částce vyšší než stanovené,
  • všem, kteří si vstupenku zakoupit nemuseli, ale i přesto zaplatili dobrovolné vstupné,
  • všem, kteří přispěli finančním darem: derysoft.eu, cistime-peri.cz, hrejiveruce.webnode.cz, strechyja.webnode.cz, manželům Matlákovým a panu Nieslanikovi, který nás podporuje pravidelně,
  • ale hlavně všem, kteří se na přípravě této akce podíleli...

Na přelomu roku 2021/22 jsme od Advokátní kanceláře HAJDUK & PARTNERS s.r.o. obdrželi štědrý finanční dar, díky kterému jsme mohli nechat zpracovat VIZUALIZACI a tech. dokumentaci nové odborné učebny (badatelny) a poradenského centra. To nám jednak pomohlo upřesnit si požadavky na úpravu čtyř dotčených místností ve škole, ale hlavně poskytlo podklad pro veřejnou zakázku na výběr dodavatele nábytku. Většina daru bude před zahájením školního roku 2022/23 použita k pořízení nové interaktivní tabule nebo interaktivního displeje do první třídy, ve které nám ještě chybí. Děkujeme!

Otevřená třída by nemohla existovat bez pravidelných finančních darů od rodičů žáků a dalších osob, kteří nám pravidelně přispívají. Díky těmto finančním prostředkům a dotacím z Evropských fondů se nám daří naplňovat cíle regionální vzdělávací strategie. Za téměř splněný již považujeme cíl "posilovat personální kapacity", výrazně jsme se posunuli v cílech "modernizovat vybavení školy" a "podporovat alternativní metody výuky" no a prioritním cílem na školní rok 2022/23 je "zlepšit koncepční vzdělávání pedagogů". Ostatní cíle se nám prozatím daří naplňovat pouze okrajově.

Je to tedy čtyři roky, co jsme postupně začali přebírat projekt Otevřené třídy a vytvářet její současnou podobu. Všichni členové týmu, dělají mnohé nad rámec svého pracovního úvazku pro to, aby se Otevřená třída stala místem, jakým dnes je!

Ze srdce děkujeme všem, kteří nás podporují!

Chcete nás také podpořit?