Kdo nás podpořil a pravidelně podporuje?


2.6.2022 jsme poprvé organizovali akci pro všechny žáky a jejich blízké tzv. "RADOVÁNKY". Teď se radujeme z toho, že se první ročník povedl a ze srdce děkujeme všem, kteří akci podpořili!

Poděkování patří:

  • majitelům areálu ustarevapenky.cz,
  • Romanu Banasovi, který nám nejen zapůjčil stan a stoly, ale zároveň vše přivezl a pomohl sestavit,
  • všem, kteří si zakoupili vstupenku v částce vyšší než stanovené,
  • všem, kteří si vstupenku zakoupit nemuseli, ale i přesto zaplatili dobrovolné vstupné,
  • všem, kteří přispěli finančním darem: derysoft.eu, cistime-peri.cz, hrejiveruce.webnode.cz, strechyja.webnode.cz, manželům Matlákovým a panu Nieslanikovi, který nás podporuje pravidelně,
  • ale hlavně všem, kteří se na přípravě této akce podíleli...

Na přelomu roku 2021/22 jsme od Advokátní kanceláře HAJDUK & PARTNERS s.r.o. obdrželi štědrý finanční dar, díky kterému jsme mohli nechat zpracovat VIZUALIZACI a tech. dokumentaci nové odborné učebny (badatelny) a poradenského centra. To nám jednak pomohlo upřesnit si požadavky na úpravu čtyř dotčených místností ve škole, ale hlavně poskytlo podklad pro veřejnou zakázku na výběr dodavatele nábytku. Většina daru bude před zahájením školního roku 2022/23 použita k pořízení nové interaktivní tabule nebo interaktivního displeje do první třídy, ve které nám ještě chybí. Děkujeme!

Otevřená třída by nemohla existovat bez pravidelných finančních darů od rodičů žáků a dalších osob, kteří nám pravidelně přispívají. Díky těmto finančním prostředkům a dotacím z Evropských fondů se nám daří naplňovat cíl "modernizovat vybavení školy", částečně cíl "posilovat personální kapacity" a prozatím pouze okrajově ostatní cíle regionální vzdělávací strategie.

Náš příběh začal před 6 lety. V roce 2016-17 řídit Jiří Polok dvouletý projekt, díky kterému vznikla regionální vzdělávací strategie (tzv. Místní akční plán). V roce 2016 se Magdaléna Vrátná a Dáša Misiarzová rozhodly založit první dětskou skupinu MATEŘÍ DOUŠKY v budově ŽS Kaštanová v Třinci pro děti od 3 let.

Jirka se po vytvoření strategie dále zapojoval do jejího naplňování a pracoval na dalších projektech v oblasti vzdělávání. Magdě s Dášou se během následující dvou let podařilo otevřít druhou dětskou skupinu a všem společně mikro jesle v Třinci na Kanadě. Z tříletých dětí se mezitím stali předškoláci a vyvstala tedy otázka, kam budou tyto děti pokračovat. Po dlouhém váhaní, zda založit soukromou základní školu, vyhrála varianta, převzít již dva roky běžící projekt Otevřené třídy na ZŠ Kaštanové, který vznikl z iniciativy několika nadšených rodičů.  

Je to tedy čtyři roky, co jsme postupně začali přebírat projekt Otevřené třídy a vytvářet její současnou podobu. Pro Dášu se tato cesta brzy stala práci na plný úvazek, pro Magdu 1,5 roku dlouhou zkušeností na pozici ekonomky školy a pro Jirku činnosti hlavně dobrovolnou. Před třemi lety se přidali první průvodci... Všichni členové týmu, dělají mnohé nad rámec svého pracovního úvazku pro to, aby se Otevřená třída stala místem, jakým dnes je.

Ze srdce děkujeme všem, kteří nás podporují!

Chcete nás také podpořit?