Otevřené třídy by nemohly existovat bez pravidelných finančních darů od rodičů žáků, kteří nám pravidelně přispívají. 

Rodiče žáků zasílají našemu spolku doporučený provozní příspěvek, který slouží prioritně na personální zabezpečení provozu a rozvoje projektu, organizaci zájmových a mimoškolních aktivit žáků, vzdělávání průvodců, výukové pomůcky a materiál do výuky. Pro školní rok 2023/24 je doporučen ve výši 1 500,- Kč / měsíc.

Kdo nás dále podpořil?

15. června se konal II. ročník Radovánek / dne dětí pro komunitu lidí, přátel Otevřených tříd a Mateři Doušek. Poděkování patří:

 • Heleně Chalupové, za profesionální fotky nejen z této akce, 
 • společnosti derysoft.eu za finanční dar, díky kterému vzniklo vzpomínkové video z akce,
 • všem kteří si zakoupili vstupenku a hlavně těm, kteří v rámci vstupenky přispěli něco navíc,
 • všem, kteří si zakoupili dobrovolné vstupné,
 • všem rodičům, kteří se zapojili do přípravy akce, její realizace i do úklidu po akci,
 • všem, kteří darovali ceny pro děti do kola štěstí,
 • všem, kteří napekli dobroty ke kávě,
 • a všem dalším, kteří pomohli k tomu, aby se letošní ročník zapsal do naších vzpomínek.

Na konci kalendářního roku 2022 byl ve škole uspořádán již tradiční vánoční jarmark. Děti si pro rodiče, mj., připravily vystoupení. Díky finančnímu daru od společnosti derysoft.eu jsme mohli literární učebnu vybavit oponou a vytvořit tak ve škole "divadelní sál". Děkujeme!  


2. června 2022 jsme poprvé organizovali akci pro všechny žáky a jejich blízké tzv. "RADOVÁNKY". Teď se radujeme z toho, že se první ročník povedl a ze srdce děkujeme všem, kteří akci podpořili!

Poděkování patří:

 • majitelům areálu ustarevapenky.cz,
 • Romanu Banasovi, který nám nejen zapůjčil stan a stoly, ale zároveň vše přivezl a pomohl sestavit,
 • všem, kteří si zakoupili vstupenku v částce vyšší než stanovené,
 • všem, kteří si vstupenku zakoupit nemuseli, ale i přesto zaplatili dobrovolné vstupné,
 • všem, kteří přispěli finančním darem: derysoft.eu, cistime-peri.cz, hrejiveruce.webnode.cz, strechyja.webnode.cz, manželům Matlákovým a panu Nieslanikovi, který nás podporuje pravidelně,
 • ale hlavně všem, kteří se na přípravě této akce podíleli...


Na přelomu roku 2021/22 jsme od Advokátní kanceláře HAJDUK & PARTNERS s.r.o. obdrželi štědrý finanční dar, díky kterému jsme mohli nechat zpracovat VIZUALIZACI a tech. dokumentaci nové odborné učebny (badatelny) a poradenského centra. Zbytek daru jsme na začátku školního roku 2022/23 použili k rekonstrukci nevyužívané místnosti, kde vzniklo zázemí pro školní kapelu a další volnočasové aktivity. Děkujeme!

Jsou to čtyři roky, co jsme postupně začali přebírat projekt Otevřené třídy a vytvářet její současnou podobu. Všichni členové týmu, dělají mnohé nad rámec svého pracovního úvazku pro to, aby se Otevřená třída stala místem, jakým dnes je!

Ze srdce děkujeme všem, kteří nás podporují!

Chcete nás také podpořit?