Výrobek z drátu a divadelní vystoupení

27.11.2022

Milí rodiče. V pátek jsme opět navštívili SOŠ Kanada. V dílnách jsme si vyzkoušeli vyrobit fotbalistu i mnoho dalšího. Vyšli z toho krásní drátění sportovci i jiná malá překvapení, které si děti odnesly domů. Poté jsme se přesunuli do Mateřídoušek. Děti 5.ročníku si pro "prďoly" připravili a nacvičili divadelní představení o Ferdovi. Atmosféra byla nádherná. Přejeme Vám krásný advent!