Letní škola pro padagogy

24.08.2022

V polovině srpna proběhla díky projektu "Místní akční plán pro ORP Jablunkov II" dvoudenní Letní škola pro pedagogy. Ta obsahovala pět tematických bloků, ze kterých si pedagogové mohli vybrat okruhy pro ně zajímavé a v těchto oblastech se proškolit. Mohli vybírat z oblastí IT napříč předměty, robotiky, RWCT, psychohygieny i Lapbooků. Celkem se Letní školy zúčastnilo 27 pedagogů, kteří se víceméně zúčastnili všech nabízených bloků. Akce se setkala v velkým úspěchem. Jsme moc rádi, že jsme se mohli podílet na organizaci, zapojit se jako lektoři, ale také sami načerpat mnoho inspirace od kolegů z Jablunkovska.