Dobří holubi se vracejí

11.11.2022

Milí rodičové, příznivci Otevřené třídy. V pátek 11. listopadu proběhl 2. ročník akce "Dobří holubi se vracejí".  Do školy nám přilétli "holoubci", naší absolventi z let 2020/2021 a 2021/2022. Celý den nás provázela příjemná až dojatá atmosféra. Žáci 5. ročníku přivítali absolventy ve společném kruhu. Každý měl možnost se vyjádřit; jak se mu daří, co je nového, kam směřuje jeho cesta. Poté si absolventi prohlédli nové i známé prostory školy, navštívili mladší spolužáky, zazpívali si a zavzpomínali na léta prožitá u nás v Otevřené třídě. Ve volném programu si kluci zahráli fotbal, vykládalo se o všem možném a občerstvením nám byl humor, mufinky a pizza. Celé dopoledne jsme opět zakončili kruhem, kde jsme si popřáli, ať se nám daří a potvrdili si, že se naši současní páťáci nemusí přestupu na druhý stupeň bát. Shodli jsme se, že se příští rok sejdeme znova a akce se stane tradicí. Děkujeme jménem spolku všem, kteří se na uspořádání akce podíleli!