Mgr. Lea Lorenczyková

V oblasti školství působím víc jak 25 let.

Začalo to studiem Střední pedagogické školy v Krnově- oborem vychovatelství. Těsně po střední škole jsem tvrdila, že do školství určitě nevkročím, a tak jsem vzala hned první volné pracovní místo, které se mi naskytlo a skoro rok jsem pracovala jako prodavačka v zelenině, kde jsem prodávala mj. na trhu v celkem nepříznivých podmínkách - hlavně v zimě... :-). Na léto jsem odjela s kamarádkou na brigádu do Francie, a když jsem se po třech měsících vrátila- věděla jsem, že prodej zeleniny mi stačil a nastoupila jsem přece jen do školy jako vychovatelka na vesnickou školu, kde byly malotřídky a část úvazku jsem také učila. Tím jsem přičichla k učení a začalo mě to bavit.

Nic není náhoda, a tak věřím, že ne náhodou se na mé vyučovací hodině objevil pan inspektor, který byl shodou okolností původně mým učitelem hudební výchovy na základní škole. A když místo inspektora vyměnil za místo zástupce základní školy, ozval se mi s nabídkou, zda bych nechtěla jít učit na jejich školu. A tak se i stalo. Do roka jsem při zaměstnání nastoupila na dálkové studium Pedagogické fakulty v Ostravě, které mi potvrdilo, že buď to máš v sobě, nebo tě to žádná vysoká škola nenaučí, a to podle mne platí o každém povolání... Po skončení studia jsem za pár měsíců nastoupila na mateřskou dovolenou se svou první, dnes 15-ti letou dcerou Markétkou.

Po rodičovské dovolené jsem nastoupila opět do práce na pozici učitelky 1. st. a tam jsem pracovala dalších 12 let. Během této doby jsem se pomalu, zato jistě přestávala cítit jako učitelka, ale spíš jako průvodce a velmi silně jsem cítila potřebu změny našeho školství. Od počátku mé práce s dětmi jsem intuitivně dávala přednost tzv. Komenského škole hrou. Absolvovala jsem spousty školení a seminářů včetně celoročního psychoterapeutického výcviku "Cesta" dle Brandon Bays, na který jsem se původně vydala hlavně kvůli dětem, aby si svá traumata a bloky nemuseli přenášet ve svém "batohu" po celá desetiletí, tak jak jsem to měla já a dle mého názoru většina naší populace. Před čtyřmi lety jsem pak nastoupila na studium mentoringu, jehož hlavním smyslem je zavádění kvality do škol formou koučování.

Díky tomu všemu jsem postupně dospěla k formě učení, která je založena na prožitku, aktivních a efektivních metodách výuky, které vychází z principu: "Vědomá mysl - otevřené srdce - tvořivé ruce" , vše je vzájemně propojeno a vše souvisí se vším. Tomuto duchu odpovídá tématická bloková výuka, kdy se děti s daným tématem učiva seznamují, poznávají, objevují a doslova si ho ze všech stran " ošahají" a prožijí vzájemným nenásilným spojením a prolínáním se jednotlivých předmětů.

Netvrdím, že toto je jediný způsob kvalitní výuky, vím však, že tento způsob vyhovuje jak mě, tak i dětem a o to jde. Mám ověřeno, že to je cesta k tomu, aby učení se vycházelo z vnitřní motivace, bylo pro všechny zúčastněné smysluplné a zároveň i zábavné.

Před 3 lety jsem zjistila, že čekám své druhé miminko a zároveň jsem věděla, že to je má Druhá šance, jak ze začarovaného kruhu tradičního školství vyjít ven. Během rodičovské dovolené s dcerou Noemi jsem podala výpověď, a protože mou přirozeností je neustálý růst a touha po realizaci různých tvořivých projektů, založila jsem si centrum, kde se v současné době věnuji všemu tomu, co mě opravdu baví: práci s dětmi, psaní pohádkových příběhů o životě a přírodě, které lze následně formou tématické blokové výuky využít i při prožitkovém učení, pořádáním víkendových pobytů pro ženy, ale také pro rodiny s dětmi, dále se zde věnuji své srdeční záležitosti intuitivnímu tanci a mému velkému koníčku psychologii a osobnímu rozvoji.

Osobní rozvoj, emoční inteligence,životní nadhled, objevování talentů a potenciálu, který dřímá v každém z nás je má další cesta, která se dá krásně zakomponovat, jak do pohádek, které píši, tak také do jakékoli práce s dětmi, jak během výuky, tak i do volnočasových aktivit. Právě proto, že spousta činností, kterým se v současné době věnuji ve svém centru souvisí s dětmi, výukou a osobním rozvojem, věřím, že má práce a spolupráce s kolegy na půdě Otevřené třídy bude přirozeně plynout tím správným tvůrčím směrem a pozitivně se odrazí na nás všech a hlavně na vašich dětech, na které se opravdu už moc těším. :-)