Robot Photon

23.03.2023

Ukázka toho, jak se žáci za pomocí robota a blokového programování učí odhadovat i měřit vzdálenosti, určovat správný stupeň úhlu o který se má robot natočit, ale také opakovat příkazy na delších trasách. Jako trasy mohou sloužit čáry na podlaze v tělocvičně nebo malířské pásky na chodbách. I cesta zpět do třídy může být výzva.