Informatika 1. pol. 22/23

Vážení rodiče, děti. Blíží se zhodnocení našeho společného času v hodinách informatiky za 1. pol. školního roku 22/23, které pro nás všechny bylo z mnoha pohledů nové. Proč? 

  • upravovali jsme osnovy předmětu dle nových požadavků MŠMT,
  • v říjnu dokončili novou učebnu informatiky, kde máme dva projektory a interaktivní tabuli
  • pořídili nové All-In-One PC do této učebny a také tablety Android a IOs
  • propojili nové PC s žákovskými účty MS 365 for Education
  • no a hlavně se navzájem poznávali ve výuce, kterou jsem v tomto pololetí vedl poprvé.

Tuto stránku tvořím jako rekapitulaci toho, na co jsme se v prvním pololetí zaměřili, ale i proto, že chceme ať mají děti možnost využití žákovské účtů mimo školu. Na to se zaměříme od února.

Nyní je hlavním účelem této stránky získání zpětné vazby, která mi pomůže porovnat hodnocení dětí pomocí formuláře níže s mou evidencí úspěchů dětí v jednotlivých prostředích / zadáních. Níže jsou tedy pro připomenutí aktivity, které jsme vyzkoušeli a pod tímto textem odkaz na dotazník, kde mohou děti zhodnotit, jak je aktivity bavily a jak si myslí, že se jim dařily. 

Moc Vás prosím o vyplnění dotazníku společně s dětmi do úterý 24. ledna. Věřím, že se Vám to zabere do 10 min. 

Hardware

Děti pracují na PC, tabletech, virtuální realitě, interaktivních tabulích. Vyzkoušely si také práci s BlueBoty. O typech zařízení jsme si povídali a jak funguje počítač nám představila NEZkreslená věda.

Virtuální realiza

Září a říjen jsme absolvovali v učebně virtuální reality, ve které si děti vyzkoušely hru s robotem na seznámení s prostředím VR a také měly možnost zkusit cestování po světe pomocí aplikace Google Eart.

Práce s myší a klávesnicí

Pohyb myši a zautomatizování si výběru pravého a levého tlačítka myši si děti hravě osvojily přes hru TownScaper, která mj. ověřila jejich prostorovou představivost. Jak správně psát na klávesnici jsme vyzkoušeli přes aplikaci Psaní Hravě, ale dále to budeme trénovat přes dílčí úlohy na webu Umíme Informatiku, jako např. zadání na klávesu Shift, která se dětem aktuálně hodí při zadávání hesel.

Bobřík informatiky

Na konci října jsme si vyzkoušeli loňské zadání soutěže Bobřík informatiky a na začátku listopadu si děti vyzkoušely ostrý test, obsahující hlavně logické úlohy a úlohy na blokové programování.

Blokové programování

Bobříka informatiky, jsme již zmínil. Další úlohy jsme procvičovali na webu Code.org a Umíme informatiku, např. ve cvičení Želví grafika. V době, kdy mnoho dětí chybělo jsme vyzkoušeli programování robota ve virtuálním světě Minecraftu

Tabulky 

Práce v Excelu si děti na druhém stupni ještě užijí více než dost a prozatím se tedy s tabulkami spíše seznamujeme, např. pomocí zadání Evidence příšerek nebo hledáním správných odpovědí

Online spolupráce

Od října, kdy máme k dispozici novou učebnu informatiky se žákům při přihlášení do PC automaticky spouští aplikace MS Teams. Na tu si jistě mnozí z vás pamatuje s období COVID. I nyní přes ní dětem zasílám zadání. Spolupráci v online prostředí jsme si také vyzkoušeli ve webové aplikaci Padlet, kde si děti sdílely informace z vánočních prázdnin. Proč se k sobě navzájem chovat, nejen v online světě, si děti vyzkoušely ve světe Interland.

Vytváření účtů

Každý žák 4. a 5. ročníků má vlastní účet v Microsoft 365 for Education, kterým se hlásí do PC v učebně. Pro práci doma Vás budeme žádat o vytvoření účtu žáka ve webovém prohlížeči MS Edge. Se spuštěnou synchronizací budou mít žáci jednoduše přístup do MS Teams, Umíme informatiku, Code.org apod. Ve škole se nám už přihlašování celkem daří a výzva na začátek druhého pololetí je zvládnout to také z domova. Moc mám pomůže, když budou děti na webech umimeto.org a code.org pracovat pod svým účtem. Máme tak online přehled, na kterých cvičeních již pracovali a jak se jim cvičení daří.