Volby do školské rady

Každý zákonný zástupce má právo volit. Volby z řad zákonných zástupců žáků proběhnou ve čtvrtek 13. 6. 2024 v čase: 6:00 – 9:00 hod. a 11:40 – 16:00 hod, místo: vrátnice školy. Zákonní zástupci u sourozenců (žáků školy) volí každý pouze 1x.

Postup volby: zakroužkujete dvě čísla kandidátů, vhodíte volební lístek do volební urny a podepíšete se na prezenční listinu.

Co je školská rada a proč je důležitá?

 Školská rada schvaluje některé významné dokumenty (např. školní řád), některé připomínkuje (např. změny ve školním vzdělávacím programu), některé spoluvytváří (např. koncepci rozvoje školy). Může se tedy vyjadřovat k široké paletě situací a jednání všech školních aktérů. 

Školskou radu tvoří zástupci tří skupin školních aktérů. Dva zástupce jmenuje zřizovatel školy, další dva volí pedagogičtí pracovníci školy a poslední dva mají možnost zvolit zákonní zástupci nezletilých žáků.

Více informací ke školským radám je možné najít např. na webu

Kandidáti z řad rodičů

Jsem manžel skvělé ženy Ani, otec tří dcer Anety, Karoliny a Magdaleny, z nichž nejstarší se již pyšní titulem "absolvent OT" 😉. Povoláním archivář novojičínského okresního archivu se smyslem pro "hledání jehly v kupce sena". V jádru mé osobnosti stojí hodnoty vystavěné na křesťanských základech podporující tvůrčí svobodu člověka, která je však nerozlučně spojena s odpovědností za své činy. Důležitý pro rozvoj vztahů na všech úrovních je pro mě dialog založený na vzájemném respektu. To vše a mnoho jiného jsem nalezl v principech Otevřené třídy, která se tak od počátku své existence stala zázemím i pro naši rodinu.

Radek Martynek

Jsem táta Robinka ze 4. OT. Živím se jako vývojář mobilních aplikací pro telefony s Androidem. Možná některou z mobilních apek, ve které mám prsty, používáte (www.digerati.cz). Jako stávající člen Školské rady bych rád dál kopal za OTéčko, pozitivní rozvoj školy jako takové, a hlavně za rodiče a naše děti. No a také dál rozvíjel a aplikoval znalosti, kterých jsem měl příležitost za poslední roky nabýt. Nerad nechávám věci plavat bez odezvy a nerad odcházím od rozdělané práce. Snažím se hledat cesty, jak by to šlo, než důvody proč to nejde. Pracuji na volné noze, takže si mohu čas lépe zorganizovat, a také si ho najít, když je potřeba. Budu rád za Vaši podporu a za každý Váš hlas s úctou děkuji.

Milan Matlák

Jsem velká čtenářka, sběratelka dobrých knih, knihovnice, lektorka, skautka a máma dvou synů, teenagera Marka a prvňáka Olivera. Vedu Knihovnu pro děti a mladé v Třinci. Baví mě projíždět republiku křížem krážem, povídat si o knihách a čtení, inspirovat a motivovat ke čtení druhé. S partou učitelů a knihovníků jsem založila čtenářský festival "ČteFesT" a společně spustila mobilní aplikaci pro doporučování knih dětem "Čtenářský metr".

Marika Zadembská

Seznam kandidátů pro volbu zákonných zástupců do školské rady školy (abecední řazení dle příjmení).