Financování

Pro školní rok 2019/2020

Typ příspěvku

Vstupní příspěvek 

Slouží jako příspěvek na výukové pomůcky 

(splatnost do konce května 2019)


2000 Kč

Provozní příspěvek

Zajištění tří pedagogů pro max. 32 dětí, přednášky externích odborníků apod.


1 500 Kč / měsíc

Mimořádné příspěvky

Zážitkové dny, exkurze


max. 200 Kč / měsíc