Financování

Školní rok 2019/2020

  • Vstupní příspěvek - 2 000,- Kč (na organizační zajištění nového školního roku).
  • Provozní příspěvek - 1 500,- Kč / měsíc (na personální zabezpečení provozu a rozvoje projektu, výukové pomůcky, materiál do výuky, prožitkové aktivity pro žáky apod.

Podpořte nás

Hlavním účelem našeho spolku je poradenská, personální, finanční a materiální pomoc projektu "Otevřená třída", realizovaného při Základní škole a mateřské škole Kaštanová 412 Třinec (7. ZŠ). Více informací o našem projektu naleznete na těchto webových stránkách, např. v sekci "O projektu".

Jeden z naších zakladatelů pomohl ke vzniku akčního plánu vzdělávání pro náš region na období 2018 až 2023. Hlavním cílem místního akčního plánování bylo a je zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách v regionu a to formou spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. Členové našeho týmu se snaží cíle, priority a projekty, které byly definovány více než 50 odborníky z oblasti vzdělávání naplňovat, hlavně v Otevřené třídě, ale také na Třinecku.

Nejlepším způsobem, jak podpořit naši práci, je stát se pravidelným dárcem nebo dárkyní. Nastavením trvalého příkazu v náš prospěch nám umožníte dlouhodobě plánovat naše aktivity a být více finančně nezávislými na nestabilních grantových příležitostech. Libovolnou částku nám však samozřejmě můžete zaslat i jednorázově. Všechny dary jsou pro nás totiž vyjádřením velké morální podpory, a moc si toho vážíme. Díky dárcům jako jste Vy si udržujeme nezávislost. 

Číslo našeho účtu je 2701683245/2010 

Pro poskytnutí daru není nutné mít uzavřenou písemnou smlouvu, ale díky smlouvě je možné si uplatni slevu na dani. 

  1. Je-li dárcem fyzická osoba lze dle § 15 odst. 1 zákona 586/1992 Sb. hodnotu daru odečíst od základu daně, pokud úhrnná hodnota daru ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně, anebo činí alespoň 1.000,- Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.
  2. Je-li dárcem právnická osoba lze dle § 20. odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb. hodnotu daru odečíst od základu daně, pokud hodnota daru činí alespoň 2.000,- Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně. 

Co by nám aktuálně pomohlo?

Pravidelný měsíční příspěvek v libovolné výši převodem i hotově.

Prioritně na personální zabezpečení provozu a rozvoje projektu, organizaci zájmových a mimoškolních aktivit pro děti, vzdělávání pro pedagogy a osvětové akce pro rodiče.

Darování vybavení, materiálu v libovolném množství.

Hodí se vše, od tabletu pro děti k využití do výuky přes aplikace Duolingo, Matemág, Lego Mindsrorms, apod., přes žárovky do projektoru až po papíry a laminovací fólie.

Vaše zapojení, Váš čas.

Např. každý pátek organizujeme prožitkový den. Budeme rádi jak za inspiraci na výlet, akci, či aktivitu, tak za pomoc s organizačním zajištěním. Mnoho výborných výukových pomůcek se dá snadno a levně vyrobit. 

Tiskárna

Staňte se sponzorem, který nám hradí pronájem tiskárny nebo darujte svou starší, kterou mění za novou.