Financování

Pro školní rok 2019/2020

Typ příspěvku

Vstupní příspěvek 

Slouží jako příspěvek na výukové pomůcky 

(splatnost do konce května 2019)


2 000 Kč

Provozní příspěvek

Zajištění tří pedagogů pro max. 32 dětí, přednášky externích partnerů, vzdělávání pedagogů apod.


1 500 Kč / měsíc

Mimořádné příspěvky

Zážitkové dny, exkurze


max. 200 Kč / měsíc