Financování

Školní rok 2019/2020

Typ příspěvku

Vstupní příspěvek 

Slouží jako příspěvek na výukové pomůcky 

(splatnost do konce května 2020)

2 000 Kč 


Provozní příspěvek

Zajištění tří pedagogů pro max. 32 dětí, přednášky externích partnerů, vzdělávání pedagogů apod.

1 500 Kč / měsíc


Podpořte nás

Hlavním účelem našeho spolku je poradenská, personální, finanční a materiální pomoc projektu "Otevřená třída", realizovaného při Základní škole a mateřské škole Kaštanová 412 Třinec (7. ZŠ). Více informací o našem projektu naleznete na těchto webových stránkách, např. v sekci "O projektu".

Jeden z naších zakladatelů pomohl ke vzniku akčního plánu vzdělávání pro náš region na období 2018 až 2023. Hlavním cílem místního akčního plánování bylo a je zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách v regionu a to formou spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. Členové našeho týmu se snaží cíle, priority a projekty, které byly definovány více než 50 odborníky z oblasti vzdělávání naplňovat, hlavně na Třinecku.

Nejlepším způsobem, jak podpořit naši práci, je stát se pravidelným dárcem nebo dárkyní. Nastavením trvalého příkazu v náš prospěch nám umožníte dlouhodobě plánovat naše aktivity a být více finančně nezávislými na nestabilních grantových příležitostech. Libovolnou částku nám však samozřejmě můžete zaslat i jednorázově. Všechny dary jsou pro nás totiž vyjádřením velké morální podpory, a moc si toho vážíme. Díky dárcům jako jste Vy si udržujeme nezávislost. 

Číslo našeho účtu je 2701683245/2010 

Pro poskytnutí daru není nutné mít uzavřenou písemnou smlouvu, ale díky smlouvě je možné si uplatni slevu na dani. 

  1. Je-li dárcem fyzická osoba lze dle § 15 odst. 1 zákona 586/1992 Sb. hodnotu daru odečíst od základu daně, pokud úhrnná hodnota daru ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně, anebo činí alespoň 1.000,- Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.
  2. Je-li dárcem právnická osoba lze dle § 20. odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb. hodnotu daru odečíst od základu daně, pokud hodnota daru činí alespoň 2.000,- Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně. 

Co by nám aktuálně pomohlo?

Pravidelný měsíční příspěvek v libovolné výši převodem i hotově.

Prioritně na personální zabezpečení provozu a rozvoje projektu, školení pro pedagogy, novou tabuli, žárovku do projektoru apod.

Darování vybavení, materiálu v libovolném množství.

Hodí se vše, od tabletu pro děti (využití na výuku jazyků přes Duolingo, Matemág apod.) po papíry a laminovací fólie.

Vaše zapojení.

Např. každý pátek organizujeme prožitkový den. Budeme rádi jak za nápady, tak pomoc s organizačním zajištěním. Mnoho výborných výukových pomůcek se dá také vyrobit.

Tiskárna = cca. 1 200,- / měs

Staňte se sponzorem, který nám hradí pronájem tiskárny nebo darujte svou starší, kterou mění za novou.