Co děláme

Hlavním účelem našeho spolku je poradenská, personální, finanční a materiální pomoc projektu "Otevřená třída", realizovaného při Základní škole a mateřské škole Kaštanová 412 Třinec (7. ZŠ). Více informací o našem projektu naleznete na těchto webových stránkách, např. v sekci "O projektu".

Jeden z naších zakladatelů pomohl ke vzniku akčního plánu vzdělávání pro náš region na období 2018 až 2023. Hlavním cílem místního akčního plánování bylo a je zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách v regionu a to formou spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. Členové našeho týmu se snaží cíle, priority a projekty, které byly definovány více než 50 odborníky z oblasti vzdělávání naplňovat, hlavně v Otevřené třídě, ale také na Třinecku.

Jak nás podpořit?

Nejlepším způsobem, jak podpořit naši práci, je stát se pravidelným dárcem nebo dárkyní. Nastavením trvalého příkazu v náš prospěch nám umožníte dlouhodobě plánovat naše aktivity a být více finančně nezávislými na nestabilních grantových příležitostech. Libovolnou částku nám však samozřejmě můžete zaslat i jednorázově. Všechny dary jsou pro nás totiž vyjádřením velké morální podpory, a moc si toho vážíme. Díky dárcům jako jste Vy si udržujeme nezávislost.

Číslo našeho účtu je 2701683245/2010 


Finanční příspěvek v libovolné výši převodem i hotově.

Prioritně na personální zabezpečení provozu a rozvoje projektu, organizaci zájmových a mimoškolních aktivit žáků, vzdělávání pro pedagogy a osvětové akce pro rodiče.

Darování vybavení, materiálu v libovolném množství.

Hodí se vše :) Starší plochá televize, notebook, tablet nebo dotykový telefon pro výukové aplikace jako např. Matemág, až po žárovku do projektoru nebo papíry a laminovací fólie.

Vaše zapojení, Váš čas.

Např. každý pátek organizujeme prožitkový den. Budeme rádi jak za tip na výlet, akci, či aktivitu, tak za pomoc s organizačním zajištěním. Mnoho výborných výukových pomůcek se dá snadno a levně vyrobit. 

Tiskárna

Staňte se sponzorem, který nám hradí pronájem tiskárny nebo darujte svou starší, kterou mění za novou. 

Sleva na dani za poskytnutý dar

Pro poskytnutí daru není nutné mít uzavřenou písemnou smlouvu, ale díky smlouvě je možné si uplatni slevu na dani. 

  1. Je-li dárcem fyzická osoba lze dle § 15 odst. 1 zákona 586/1992 Sb. hodnotu daru odečíst od základu daně, pokud úhrnná hodnota daru ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně, anebo činí alespoň 1.000,- Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.
  2. Je-li dárcem právnická osoba lze dle § 20. odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb. hodnotu daru odečíst od základu daně, pokud hodnota daru činí alespoň 2.000,- Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.