Rodovánky - FAQ

Vstupenky

1. Kde a do kdy si mohu zakoupit vstupenku on-line?

Prodej vstupenek je možný pod tímto ODKAZEM.

2. Je možné koupit vstupenku na místě?  

Ano, ale cena bude vyšší a platba bude možná pouze v hotovosti.

Dospělý = 250,- Kč a dítě = 100,- Kč. 

3. Platím za vstupenku i když jsme se přihlásil jako dobrovolník?

Ne

4. Co je to rodinné vstupné?

Na rodinnou vstupenku mohou vstoupit dvě dospělé osoby a tři děti.

5. Proč je cena vstupenky na místě vyšší?

Prodej vstupenek on-line nám dává informaci o očekávaném počtu návštěvníků a chceme Vás tedy motivovat k rozhodnutí, zda dorazíte už nyní. Co vše počet návštěvníku akce ovlivňuje si určitě dovedete představit...

6. Jak si připravit vstupenku na akci ať proběhne rychlé odbavení? 

Před příchodem si na mobilu připravíte zprávu, ve které jste vstupenky obdrželi. Jestli na akci nedorazíte společně, tak si zprávu přepošlete nebo si vstupenky vytiskněte. Každá vstupenka má jedinečný kód a po načtení u vstupu bude zneplatněna. 

7. Mohu opustit areál a pak se do něj zase vrátit?

Ano, budeme se snažit tuto situaci ošetřit. Pravděpodobně opětovnou aktivaci vstupenky nebo předáním pásky na ruku.

Finanční podpora

1. Mohu akci nějak jednoduše finančně podpořit?

Ano, do PRODEJNÍHO FORMULÁŘE VSTUPENEK jsme vložili doplňkový prodej. Vyberete si položku na kterou chcete přispět a volbou počtu kusů stanovíte kolik chce přispět.

2. K čemu se použije výtěžek akce?

Dobrovolné příspěvky budou využity na osoby, které nabídly své služby a svůj čas. 

3. Mohu poskytnou finanční dar a uplatnit si ho jako slevu na dani?

Rádi Vám za finanční dary nad 1 000,- Kč připravíme darovací smlouvu pro uplatnění slevy.

4. Co nabízíme za poskytnutí finančního daru nad 1 000,- Kč?

- umístění Vašeho loga a odkazu na naše webové stránky a sociální sítě

- rozeslání Vašich letáků nebo brožur mezi účastníky akce

- prezentaci Vaší společnosti na akci formou banneru nebo stánku na akci

- zařazení Vašeho loga do propagačních materiálů akce (plakáty, trička, diplomy apod.)

- osobní poděkování od organizátorů a účastníků akce

Každého kdo se rozhodne akci finančně podpořit nad rámec vstupného oslovíme a individuálně se doptáme, který z Výše uvedených bodů můžeme pro dárce aplikovat.