Mgr. Pavla Vlasáková

Vystudovala jsem SpgŠ v Krnově, která mě připravila na práci s dětmi v MŠ a ve volnočasových aktivitách - školní družina, kroužky, tábory..

V roce 2007 jsem ukončila dálkové studium učitelství 1. stupně na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Během studia jsem učila na malotřídní škole v Ropici, kde jsem působila jako učitelka 19 let. Na této škole jsem vykonávala i funkci koordinátora environmentální (ekologické) výchovy, která mě naplňovala a cítila jsem v ní smysl. Ve vyučovacích hodinách jsem využívala mimo jiné prvky kritického myšlení, kooperace, projektové vyučování.

Od roku 2012 procházím vědomým osobním rozvojem. Zajímá mě psychologie - rozvoj emoční inteligence, vztahy, Mindfulness - vědomá pozornost, ráda inspiruji dospělé i děti. Stala jsem se také instruktorkou MIPS - Mezinárodní program Masáže ve školách a zrealizovala jsem kurzy pro rodiče a jejich děti.

Velmi je mi blízký respektující přístup k dítěti, dospělým, který nás vede k možnosti žít v respektu a lásce k sobě, k ostatním, k přírodě, celému světu, vesmíru. Baví mě tanec, zpěv, procházky a meditace v přírodě zejména v lese, jízda na kole, chůze rychlá, pomalá, bytí sama se sebou, s mými dětmi, vnoučkem, manželem, odpočinek na zahrádce, zvelebování mého domova. Ráda cestuji, poznávám nová místa a nové lidi.