Otevřená třída pro děti z Ukrajiny

Chceme umožnit dětem z Ukrajiny potkávat se v dopoledních hodinách se svými vrstevníky
a ideálně jim umožnit alespoň základní přístup k výuce.


Co můžeme zajistit

  • Volné učebny, tělocvičnu, venkovní hřiště 
  • Místnosti, kde se mohou setkat rodiče dětí
  • Obědy pro děti i jejich rodiny

S čím můžete pomoc Vy

  • S předáním této informace rodinám uprchlíků
  • S dobrovolníky, kteří mohou být s dětmi
  • S finančními dary na obědy 
  • S materiálními dary jako hračky, papírenské potřeby, aj.