Výroba píšťalky na SOŠ Kanada

30.09.2022

Příští školní rok je plánováno otevření nové odborné učebny dílny, kterou buduje Církevní ZŠ sídlící ve stejné budově jako my. Věříme, že ji budou moci využívat i naši žáci. V letošním školním roce jsem se dohodli na spolupráci v oblasti řemesel se SOŠ Kanada. Do konce prvního pololetí zde v rámci prožitkových pátku plánujeme vyrazit se žáky 3.-5. ročníku celkem třikrát. Prvním výrobkem, který žáci zvládli, byla píšťalka z tenkého plechu. Moc chválíme vybavení dílen, i zvolený pracovní postup. Píšťalka je malá, ale na svou velikost poměrně hlasitá. Myslíme si, že dětem udělala radost a doufáme, že rodičům doma nepoškodila sluch :) Když pátý ročník pracoval v dílnách, čtvrtý ročník využil prostor naších dětských skupinek k poznávání jak osobních emocí, tak emocí svých kamarádů/spolužáku. Diskuzí se přicházelo na to, jak emoce ovlivňují jednotlivce i celý kolektiv. Poté se skupiny přehodily. Celé dopoledne proběhlo v přátelské atmosféře...