Výlet do kouzelné zahrady a na farmu

09.09.2022

Stejně jako v loňském školním roce budeme i letos cca. jednou za měsíc vyjíždět na výlet. Hned první týden v září to bylo do kouzelné zahrady naší průvodkyně Pavly V., kde se dají najít kaktusy, fíky, jezírka a mnoho dalších rostlin, u nás né zcela tradičních. Následovala prohlídka nedaleké farmy, kde se dalo přidat ruku k dílu, vyrobit si "Vlasáška", povozit se v bedně na "Paleťáku" nebo si třeba odnést pytel brambor.