Projektová výuka: Vývoj motýla

16.06.2022

V rámci prvouky s druháčky jsme měli možnost sledovat vývoj motýla babočky bodlákové. V úvodu jsme si s dětmi shrnuli poznatky o hmyzu do myšlenkové mapy. Seznámili jsme se s částmi těla hmyzu, jeho vývojem a zajímavostmi z této říše. Do třídy jsme pořídili 15 housenek motýla. Každý žák měl svou housenku, u které si vedl pozorovací tabulku, sledovat a zapisoval změny, které se během přeměny na motýla děly. V průběhu jsme se dovídali zajímavosti, které popisovaly, co se děje v každé fázi proměny. Po vylíhnutí motýlů jsme je krmili nektarem a po pěti dnech vypustili na naší školní louce. Bylo krásné pozorovat tuto přeměnu a vnímat kouzlo přírody.