Intranet

Od března 2020 pracujeme v intranetovém prostředí Office 365, ve které využíváme SharePoint pro týmové weby, OneDrive pro úložiště dokumentů v cloudu, Outlook pro poštu a individuální i sdílené kalendáře, Planner pro zadávání úkolů, To Do pro přehled úkolů a aplikaci Teams pro komunikaci apod.